ไม่สามารถเปิดเผยสาธารณะได้ เนื่องจากเป็นนโยบายรักษาความลับของบริษัท
image

PROJECT : บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

BUDGET : 2xx,xxx Bath

image

CUSTUMER : ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดจันทบุรี

BUDGET : 1xx,xxx Bath

image
CUSTUMER : ซิป เมทัลเวิร์ค 

BUDGET : 6x,xxx Bath
image
CUSTUMER : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BUDGET : 1xx,xxx Bath
image
CUSTUMER : โครงการโอทอปนวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง
BUDGET : 2x,xxx Bath
image
CUSTUMER : สถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
BUDGET :
image
CUSTUMER : AUTO1
BUDGET : 20,000 Bath
image
CUSTUMER : Polytechnology
BUDGET : 60,000 Bath
Powered by MakeWebEasy.com